En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ιω.Ζ.37-52Του  πρωτ. Νικολάου Φαναριώτη , εφημερίου του Ι.Ν. Οσίου Λουκά Πατρών  για  την 3-6-12

((Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν)). Ιω.Ζ.39

ΟΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.

όλα τα έργα στον πλανήτη, είναι αποτελέσματα δύο ειδών  ενεργείας  της κτιστής (του ανθρώπου) και της άκτιστης (του Θεού).

Τα έργα του Θεού είναι κύκλοι δηλ. γραμμές που δεν έχουν αρχή ούτε τέλος.             Πρδτ.   Ο γενετικός  κύκλος,(το αυγό  και η κότα),  ο κύκλος του CO2, ο βιολογικός κύκλος  της  διαιωνίσεως της ζωής ,Αστρονομικός, Ο εβδομαδιαίος (ανακύκλωση των 7 ημερών), μετεωρολογικός κύκλος  και άλλα  αναρίθμητα.

Τα έργα των ανθρώπων είναι  γραμμές, που έχουν αρχή και τέλος.                      Σπίτια ,αυτοκίνητα,  δρόμοι, υπολογιστές, τηλεοράσεις, διαστημόπλοια,  ιδεολογίες,  συστήματα,  κόμματα, Είναι γραμμές, έργα του ανθρώπου έχουν αρχή και τέλος. αυτό ήθελε να δείξει και ο Πλάτων με τις γεωμετρικές κατασκευές στην θεωρητική Γεωμετρία, με τον κανόνα (χάρακα)  και τον διαβήτη. ( Άνθρωπος και Θεός ).

Σήμερα γιορτάζουμε την κάθοδο του  Αγίου  Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. ((Και εγένετο άφνω εκ  του ουρανού ήχος ώσπερ φερωμένης πνοής βιαίας, Και επλήρωσε όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισε τε εφ΄ένα έκαστον αυτών)). ΠΡΞ.Β2,3.Ήταν η κάθοδος του Αγ .Πνεύματος .

Το Άγιο Πνεύμα όμως είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός,  Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, γι αυτό δεν έρχεται ούτε φεύγει.  Αυτό που είδαμε σήμερα  ήταν μια από τις αναρίθμητες   άκτιστες ενέργειες Του δηλ το Άγιο Πνεύμα είναι σαν ένα δένδρο με πολλά κλαριά  ή σαν ένας ήλιος  με  πολλές  ακτίνες μια από αυτές  τις ενέργειες είναι και  το χάρισμα της υιοθεσίας, που δεν υπήρχε στον πλανήτη προ της Πεντηκοστής. Το είχαν  οι πρωτόπλαστοι αλλά το έχασαν ((ούπω γαρ ην Πνεύμα ¨Αγιον οτι Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη)).  Ιω.Ζ.39

Σήμερα είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας .Εγεννήθη από την πλευράν του Χριστού όταν ο  ρωμαίος στρατιώτης ελόγχισεν την πλευράν Του: Εκυοφορήθηκε επί 50 ημέρας και εφανερώθη από το Πνεύμα το Άγιον την Πεντηκοστή, με  την μορφήν των πυρίνων γλωσσών. Οι πύρινες γλώσσες που φώτιζαν αλλά δεν έκαιγαν (όπως το Άγιον φώς ) δήλωναν ότι ξαναγύρισε στην εκκλησία το χάρισμα της υιοθεσίας .Γι αυτό η ορθόδοξος Εκκλησία των Αποστόλων, Είναι Αγιοπνευματική, ((Εκκλησία του ΑγίουΠνεύματος)).


Σήμερα(33Μ.Χ.) η Ανθρωπότης και η Ιστορία της χωρίστηκαν στα δύο.       Σε δυο λαούς στον Παλαιόν λαόν που έχει γενάρχη τον Παλαιόν  Αδάμ και που δεν έχει Πνεύμα Άγιον. και τον λαόν του Αγίου Πνεύματος (δηλ. την Εκκλησίαν) που έχει γενάρχην τον νέον Αδάμ  Δηλ. τον Χριστόν.

Ο ΠΡΩΤΟΣ λαός είναι ο λαός της υπαρξιακής αγωνίας  και του πνευματικού θανάτου.  Δεν χρειαζόταν να τον ανακαλύψουν οι σύγχρονοι υπαρξιστές .Το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος : (( ακολούθει μοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς )). Μτθ. Η22   είναι ο λαός που ξεκίνησε από την Εδέμ με γενάρχην τον Παλαιόν Αδάμ και κατήντησε να έχει  σκοπόν της ζωής του, ότι αισχρόν εστί και λέγειν ΕφΕ12  είναι οι νεκροί που θάβουν τους νεκρούς τους .

ΔΕΥΤΕΡΟΣ λαός είναι ο λαός του Αγίου Πνεύματος .  είναι ο  λαός που ξεκίνησε την Πεντηκοστήν  του 33 Μ.Χ. και πήρε την πορεία του στην Ιστορία. Είναι η μία Αγία καθολική και Αποστολική Εκκλησία.   Σκοπός της υπάρξεως της και περιεχόμενον της  ζωής της, είναι να αποκτήσει το Πνεύμα το ¨Αγιον Σκοπός της ζωής του Χριστιανού είναι να  αποκτήση το ¨Αγιον Πνεύμα. Το μεγαλύτερο στη ζωή μας  δεν είναι τα χρήματα, τα υλικά αγαθά, οι γνώσεις και οι ανθρώπινες  σοφίες, ΑΛΛΑ το Πνεύμα το ¨Αγιον ¨Εχοντες πολλά από τα άλλα  Και  ίσως όλα, χωρίς  Πνεύμα ¨Αγιον,  είμαστε  φτωχοί,  έρημοι, δυστυχείς.  Έχοντας  Πνεύμα  άγιον  έχουμε  απ΄ όλα )).  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ.

Και ποιά είναι αυτά τα όλα που μας δίδει το Πνεύμα το ¨Αγιον ; Μας τα είπε χθές το βράδυ στον Εσπερινόν. πάντα χορηγεί το Πνεύμα το ¨Αγιον* βρύει προφη- τείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν,αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον  συγκροτεί τον  θεσμόν  της  εκκλησίας. Ομοούσιε, ομό- θρονε,τω Πατρί και τω Υιώ, Παράκλητε δόξα σοι.  ΕΣΠΕΡ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ,

600 χρόνων ο γέρο ΝΩΕ μέσα στην κιβωτό ,τον  9ον μήνα του Κατακλυσμού (έμεναν ακόμη 3 μήνες).  απέστειλε την περιστεράν για να αναγνωρίσει το έδαφος  (προηγουμένως είχε αποστείλει τον κόρακα)  και απέστειλε την περιστεράν, οπίσω αυτού, ιδείν ει κεκόπακε το ύδωρ από της γής  και ουχ ευρούσα η περιστερά άναπαυσιν τοις ποσίν αυτής,  ανέστρεψε προς αυτόν εις την  κιβωτόν.  ΓΕΝ.Η8. Σε λίγο η σκηνή αυτή συμβολικά θα επαναληφθεί. Δηλ.   από την νοητή κιβωτό, την Εκκλησία θα ξεκινήσει  η μυστική περιστερά και εμείς γονατιστοί θα την αναμένουμε.
Μακάρι να βρει ανάπαυσιν σε ψυχές ζωντανές, ζωοποιημένες  από τα μυστήρια της Εκκλησίας Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρσει Υψούται λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδι ιεροκρυφίως. Αντιφ. Δ.Ηχου  Μακάρι, αυτή η μυστική περιστερά να βρει τέτοιες ζωντανές  ψυχές  ανάμεσα μας ,και ανάμεσα στον λαόν του Θεού.


ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου