En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Α' ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - α2΄ . - ΚΕΦ.Πρώτον στιχ . (4-17 )


          
        ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   ΤΟ   Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ - α1΄

                                          Ευχαριστία

                                          ΚΕΙΜΕΝΟΝ
                                        
4.       Ευχαριστώ τω Θεώ μου πάντοτε περί υμών επί τη χάριτι του Θεού τη δοθείση υμίν εν Χριστώ Ιησού,
5.       ότι εν παντί επλουτίσθητε εν αυτώ, εν παντί λόγω και πάση γνώσει,
6.       καθώς το μαρτύριον του Χριστού εβεβαιώθη εν υμίν,
7.       ώστε υμάς μη υστερείσθαι εν μηδενί χαρίσματι, απεκδεχομένους την αποκάλυψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
8.       ος και βεβαιώσει υμάς έως τέλους ανεγκλήτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
9.       πιστός ο Θεός δι΄ ου εκλήθητε εις κοινωνίαν του υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών

                                        ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 4 Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε για σας , για τη χάρη του Θεού που δόθηκε σε σας  δια του Ιησού Χριστού . 5 .Γιατί σ΄όλα γίνατε πλούσιοι δι΄Αυτου σε κάθε λογο και κάθε γνώση ,6  διότι η μαρτυρία για το Χριστό στερεώθηκε τόσο καλά σε σας ,πιστεύτηκε τόσο καλά από σας  7. ,ώστε να μην υστερείτε σε κανένα χάρισμα ,και να περιμένετε με λαχτάρα τη φανέρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού .     
 8  Αυτός  θα σας στηρίξει μέχρι τέλους ώστε να είσαστε άμεμπτοι και ακατη- γόρητοι  κατά την Ημέρα του Κυρίου μας Ιησού  Χριστού. 9 είναι αξιόπιστος ο Θεός οποίος σας κάλεσε να ζήτε σε κοινωνία με τον Υιό του Ιησού Χριστό ,τον  Κύριό μας .

                                              ΣΧΟΛΙΑ           
 1ον η ευχαριστία του Παυλου προς τον Θεόν οφείλεται για  την χάρη που δόθηκε στους πιστούς  που αποτελούν την Εκκλησίαν της Κορίνθου.
2ον Γιατι η χαρη που δοθηκε δια μέσου του Ιησου Χριστου τους εκανε πλουσιους   σ΄όλα ,και στη δυναμη του λογου και σοφία και στη στερέωση  για το Χριστό . Και έτσι αυτος  θα σας στηριξει μέχρι τέλους ώστε να είσαστε άμεμπτοι και ακα- τηγόρητοι  κατά την Ημέρα του Κυρίου μας Ιησού  Χριστού. και μην αμφιβάλλετε καθόλου γι΄αυτό ,είναι αξιόπιστος ο Θεός ο  οποίος σας κάλεσε να ζήτε σε κοινωνία   με τον Υιό του Ιησού Χριστό ,τον  Κύριό μας . 8 . ος και βεβαιώσει υμάς έως τέλους ανεγκλήτους  , εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. ο οποίος λέει θα σας στερεώσει (βεβαιώσει) μέχρι τέλους  και θα σας παρουσιάσει στην ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του  ανεγκλήτους. Ας δούμε τη λέξη βεβαιώσει  που σημαινει στερεώσει.   Θα σας στερεώσει λεγει ο Χριστος , αυτό  δειχνει  ότι  εσαλεύοντο  οι Κορίνθιοι ,δεν στεκόσαντε καλά στα πόδια τους από απόψεως  πίστεως και ότι αυτό συνεπάγεται  , στό να μην γκρεμοτσακιστούν. Και θα σας  κρατήσει ανεγκλήτους . αυτό  σημαινει ότι χωρίς εγκλήματα. Δηλαδη με τα σχισματά τους ,ήταν υποκείμενοι και σε εγληματα  και εκείνο που τους εύχεται είναι  να τους γλυτώσει από περισσότερα εγκλήματα εις το μέλλον για να μπορέσουν να λάβουν μέρος εις την Βασιλεία του Χρίστού .  2,34Φ3
                              
                           Διαιρέσεις μέσα στην εκκλησία

                                       ΚΕΙΜΕΝΟΝ

10.     Παρακαλώ δε υμάς, αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ίνα το αυτό λέγητε πάντες, και μη η εν υμίν σχίσματα, ήτε δε κατηρτισμένοι εν τω αυτώ νοί και εν τη αυτή γνώμη.
11.     εδηλώθη γαρ μοι περί υμών, αδελφοί μου, υπό των Χλόης, ότι έριδες εν υμίν εισί.
12.     λέγω δε τούτο, ότι έκαστος υμών λέγει· εγώ μεν ειμί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κηφά, εγώ δε Χριστού.
13.     μεμέρισται ο Χριστός; μη Παύλος εσταυρώθη υπέρ υμών; ή εις το όνομα Παύλου εβαπτίσθητε;
14.     ευχαριστώ τω Θεώ ότι ουδένα υμών εβάπτισα ει μη Κρίσπον και Γάϊον,
15.     ίνα μη τις είπη ότι εις το εμόν όνομα εβάπτισα.
16.     εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον· λοιπόν ουκ οίδα ει τινα άλλον εβάπτισα.
17.     ου γαρ απέστειλέ με Χριστός βαπτίζειν, αλλ΄ ευαγγελίζεσθαι, ουκ εν σοφία λόγου,    ίνα μη κενωθή ο σταυρός του Χριστού.

                                            ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 10 Σας παρακαλώ, λοιπόν, στο όνομα του Kυρίου μας Iησού Xριστού, αδελφοί, την ίδια πίστη να ομολογείτε όλοι και να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Nα είστε μάλιστα έτσι εξασκημένοι, που να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο και να κατάλήγετε στην ίδια γνώμη. 11Γιατί, πληροφορήθηκα για σας, αδελφοί μου, από ανθρώπους της Xλόης, ότι υπάρχουν διαμάχες μεταξύ σας. 12 Kαι το λέω αυτό, γιατί άλλος από σας λέει:  Eγώ είμαι του Παύλου οπαδός  , άλλος λέει:  Eγώ είμαι του Απολλώ ,άλλος  εγώ είμαι του Κηφά ,άλλος εγώ είμαι του Χριστού .13Έγινε κομμάτια  ο Χριστός Μηπως σταυρώθηκε για σας ο Παύλος ; ή μήπως  βαπτι- στήκατε  στο όνομα του Παύλου ; 14Ευχαριστώ το Θεό ,διότι κανέναν  από σας δεν βάπτισα, παρά τον Κροίσο και τον Γαϊο  ,15Για να μην πεί κανείς ότι εμβάπτισα στο όνομα μου  16.Βάπτισα δε και την οικογένεια του Στεφάνια . Πέρα απ΄αυτούς  δεν ξέρω αν βάπτισα κανέναν άλλον . 17Διότι ο Χριστός  δεν μου έδωσε την  αποστολή να βαπτιζω ,αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο .Και όχι με ανθρώπινης  σοφίας λόγο , για να μη χάσει τη σημασία του .ο Σταυρός- ο σταυρικος Θάνατος δηλαδη του Χριστου..

          ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΟ   α3΄   Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου