En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Πεντηκοστή

του μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών  (†)Νικοδήμου Βαλληνδρά


«Και παρά πάντων γινώσκεται μια
δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις
της Αγίας Τριάδος»
«Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν». Ο Κύριος ανήλθε πάλιν εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Πατρός, με όλην την θεϊκήν Του δόξαν. Όταν ανήγγειλεν εις τους μαθητάς Του ότι «αφίημι τον κόσμον και πορεύομαι προς τον πατέρα», εκείνοι ελυπήθησαν πολύ, διότι θα Τον απεχωρίζοντο. Αλλά τους διεβεβαίωσε, «συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς».
Και ιδού, μετά την Ανάληψιν του Χριστού, ακολουθεί το μεγάλο Γεγονός της Πεντηκοστής, η επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος εις τους Αποστόλους και εις την Εκκλησίαν. Και ούτω «παρά πάντων γινώσκεται, μία δύναμις, μία σύναξις, μία προσκύνησις της αγίας Τριάδος».
«Μία δύναμις». Ο παντοδύναμος Τριαδικός Θεός ημών είναι μία – ενιαία –  θεότης και η ενιαία θεία δύναμις Αυτού ενεργεί διά των Τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος. «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γήν». Και ο Υιός του Θεού είναι – εις την δημιουργίαν και πρόνοιαν και συντήρησιν του κόσμου – «η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμις». Και το «Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος»! συνδημιουργικώς.
Εις το έργον πάλιν της σωτηρίας του κόσμου «ούτως ηγάπησεν ο Θεός – Πατήρ τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» εις ημάς Σωτήρα – «Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν». Και ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, (και Πνεύμα ηγεμονικόν) διέπει και στηρίζει την Εκκλησίαν «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».
"Μία σύνταξις" της Τρισηλίου Θεότητας. Και το επιφοιτήσαν την Πεντηκοστήν Πανάγιον Πνεύμα - ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον - είναι «αεί Πατρί και Υιώ συντεταγμένον και συναριθμούμενον». «Μονάς γαρ εστίν η Τριάς τη φύσει(=ουσία) άλλ' ου προσώποις». Και δια τούτο «μία (και) η προσκύνησις της Αγίας Τριάδος».
Πιστεύομεν και ομολογούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα – Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Αντιστοίχως τρεις προσευχαί («Πάτερ ημών...», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με», «Βασιλεύ ουράνιε...»). Είναι αι σταθεραί «συντεταγμέναι» της Ορθοδόξου θείας Λατρείας και της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας...
Βαπτιζόμεθα εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μεταλαμβάνομεν εν τη Θεία Ευχαριστία Σώμα και Αίμα Χριστού, εις μυστικήν και σωστικήν μετ' αυτού ένωσιν.
Και το Πνεύμα το Άγιον όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας, «προς τον καταρτισμόν των αγίων...».
Πρόσδεξαι την δέησιν ημών ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός... Ομοούσιε και ομόθρονε τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. ΑΜΗΝ.

Πηγή :  www.romfea.gr

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Μήνυσαν τον Μητροπολίτη Πειραιώς επειδή καταδίκασε την ομοφυλοφιλία

Δελτίο Τύπου εξέδωσε σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, όπου με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, γνωστοποιεί την μήνυση που κατέθεσαν εις βάρος του για δηλώσεις που είχε κάνει κατά της ομοφυλοφιλίας.


 
Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
Εκ τής εννοίας τής Εκκλησίας απορρέει η πλήρης κοινωνία μεταξύ των μελών Αυτής ως ανηκόντων εις το ένα και μοναδικό σώμα του Σωτήρος και Λυτρωτού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κατά ταύτα η υποχρέωσις των ευθυνοφόρων μελών Αυτής ίνα γνωστοποιούν τα θέματα που άπτονται της εκκλησιαστικής αυτών δράσεως.
Εις το πλαίσιον αυτό και ως Επίσκοπος της Τοπικής Εκκλησίας του Πειραιώς της Δραπετσώνας και του Αγίου Ιωάννου Ρέντη κοινοποιώ εις το ημέτερο ποίμνιο την κατωτέρω έγκληση-μήνυση κατά του προσώπου μου, δηλών ότι δια την ελαχιστότητά μου αποτελεί ύψιστον τίτλον τιμής, διότι ουδέποτε ωμίλησα με απαξίαν κατά προσώπου τινός και πως ηδυνάμην άλλωστε εφ’ όσον έκαστον πρόσωπον αποτελεί εικόνα του ζώντος Θεού, αλλά κατά χρέος ωμίλησα και ομιλώ με γνώμονα την αλήθεια για την ανθρωπίνην οντολογίαν και τον αιώνιο και αναλλοίωτο λόγο και νόμο του Τρισαγίου Θεού, αδιαφορών δια το οιοδήποτε κατά κόσμον κόστος, την ειρωνίαν, την χλεύην και την καταφρόνησιν.
Παραθέτω άνευ ετέρου σχολίου το κείμενο της κατ’ εμού μηνύσεως.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πηγή : www.romfea.gr

Παραίτηση Γ. Μπαμπινιώτη στην υπ. Παιδείας


Την παραίτησή του από τη θέση  του Προέδρου του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπέβαλε σήμερα στην υπ. Παιδείας ο Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης.
Η παραίτησή του κ. Μπαμπινιώτη, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζεται στο γεγονός ότι η κ. υπουργός έχει το αυτονόητο δικαίωμα να επιλέγει τους άμεσους συνεργάτες της, αλλά, κυρίως, στο πραγματικό γεγονός ότι ως Πρόεδρος δεν έχω πλέον ενεργό ρόλο που να δικαιολογεί τη θέση μου ως Προέδρου τού Συμβουλίου.
Επομένως, τονίζει ο κ. Μπαμπινιώτης, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν μπορώ να συγκαλέσω, όπως μού ζητείτε, το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού ο ρόλος του θεωρείται στην πράξη από την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Παιδείας ότι έχει περατωθεί μετά την υποβολή τού Πορίσματος στο οποίο κατέληξε ο Εθνικός Διάλογος.
πηγή: esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7782:2010-05-13-19-32-49&catid=346:2009-12-02-06-54-27&Itemid=1079
***
Σχετική δήλωση της τομεάρχη παιδείας της ΝΔ Ελίζας Βόζεμπέργκ
Στην άρνηση του υπουργείου Παιδείας να αποδεχθεί τον διάλογο, αποδίδει την παραίτηση Μπαμπινιώτη, η υπεύθυνη του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτής Α’ Αθηνών, Ελίζα Βόζεμπεργκ. «Η παραίτηση του καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη από την Προεδρία του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελεί εκκωφαντική απόδειξη της άρνησης της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να αποδεχθεί οποιαδήποτε μορφή διαλόγου, αγνοώντας προκλητικά και απαξιώνοντας ακόμα και τα θεσμικά όργανα. Το ΣΠΔΕ αποτέλεσε το μοναδικό μέχρι σήμερα όργανο στο οποίο ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία διεξήχθη ομαλά, με τη συμμετοχή όλων τον φορέων και των κομμάτων και οδήγησε στην έκδοση ομόφωνου πορίσματος με συγκεκριμένες προτάσεις», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η κ. Βόζεμπεργκ. Επιπλέον σημειώνει πως «οι προτάσεις αυτές, ωστόσο, στην πορεία, είτε παραποιήθηκαν, είτε αγνοήθηκαν από την κα υπουργό, η οποία με κάθε τρόπο απαξίωσε μία προσπάθεια που, με ζήλο και την προσωπική του ακτινοβολία, στήριζε ο κ. Μπαμπινιώτης, καθώς και το σύνολο των μελών του Συμβουλίου, όλα εξέχουσες προσωπικότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτικής». Τέλος, η κ. Βόζεμπεργκ κάνει λόγο για «αλαζονικό δρόμο του υπουργείου», υποστηρίζοντας πως «ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και η ελληνική κοινωνία βρίσκονται πλέον απέναντί του».
πηγή: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gbPMUuVuzf-H-D2d5EUX-BnxJ-Tw


Αναπαραγωγή από : www.zoiforos.gr

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Λόγος εις την Ανάληψιν του Κυρίου

Του Ιερού Χρυσοστόμου

Κατά το γεγονός της Αναλήψεως, πραγματοποιήθηκε στην πράξη η συμφιλίωση του Θεού με το ανθρώπινο γένος. Διαλύθηκε η παλιά έχθρα, τελείωσε ο μακροχρόνιος πόλεμος. Κι αυτό συνέβαινε έως τώρα, όχι επειδή μισούσε ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά επειδή ο άνθρωπος επιδείκνυε αδιαφορία και αχαριστία. Και τώρα, η αλλαγή δεν έγινε εξαιτίας των δικών μας κατορθωμάτων ή επειδή αλλάξαμε στάση και συμπεριφορά, αλλά λόγω της απροσμέτρητης αγάπης και του ενδιαφέροντος του Θεού...
Τώρα στην Ανάληψη, εμείς που δεν ήμασταν άξιοι να κατοικούμε στον Παράδεισο, εμείς που στο τέλος καταντήσαμε να μην αξίζουμε να ζούμε εδώ στη γη, με αποτέλεσμα να γίνει ο κατακλυσμός και να χαθεί όλο το ανθρώπινο γένος εκτός της οικογένειας του Νώε, εμείς τώρα οι ανάξιοι ανεβαίνουμε στον ουρανό. Τα χερουβίμ, παλαιά, φυλάγανε τον Παράδεισο για να μην μπούμε ξανά και τώρα εμείς τα υπερβαίνουμε. Η ανθρώπινη φύση, στο πρόσωπο του Χριστού, έτυχε τιμής που δεν έτυχε η φύση των αγγέλων. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δεν έγινε άγγελος. Ενώθηκε μόνο με την ανθρώπινη φύση. Και οι άγγελοι δεν ζηλεύουν, αντίθετα χαίρονται, διότι χαρά των αγγέλων είναι η προκοπή μας και πόνος τους η εξαθλίωσή μας.
Για την αλλαγή αυτή οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Χριστό. Αυτός έγινε μεσίτης. Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος. Ο Θεός ήταν οργισμένος με μας και εμείς τον μισούσαμε. Και μας συμφιλίωσε ο Υιός Του. Πώς μας συμφιλίωσε; Δεχόμενος την τιμωρία που έπρεπε να επιβάλει σε μας. «Εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου γενόμενος υπέρ ημών κατάρα» (Γαλ., 3: 13). Δέχτηκε την τιμωρία του ουρανού, δέχτηκε και τις προσβολές των ανθρώπων. «Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ’ εμέ» (Ψαλμ. 68:10) ... Πολλές φορές μιλούμε για τη μεσιτεία της Παναγίας και των αγίων και ξεχνούμε ότι μεσίτης πάνω απ’ όλους τους αγίους είναι ο ίδιος Χριστός. Αυτός ως άνθρωπος συνεχώς μεσιτεύει για μας τους ελεεινούς αδελφούς Του. Όπως ακριβώς παίρνουμε κάτι από τη σοδειά μας και το προσφέρουμε στο Θεό για να τον ευχαριστήσουμε και να ευλογήσει όλη τη σοδειά μας, έτσι ακριβώς και ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, που προσέλαβε στη μήτρα της παρθένου Μαρίας την κάνει προσφορά στον Θεό, για να ευλογηθεί όλο το ανθρώπινο γένος…
Ενώ πλαστήκαμε από τον Θεό «κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του», ο άνθρωπος δεν πρόσεξε και ωμοιώθη τοις κτήνεσι. Το να γίνει, δε, κάποιος σαν τα ζώα είναι σαν να έγινε χειρότερος από αυτά. Το να σέρνεται ένα φίδι είναι φυσικό, το να σέρνεται, όμως, ένας αετός είναι η εσχάτη κατάπτωση … Μερικές φορές, ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος των ζώων. Έτσι ο Ησαΐας λέγει, «έγνω βους τον κτησάμενον, και όνος την φάτνη του κυρίου αυτού· Ισραήλ, δε, εμέ ουκ έγνω» (Ησαΐας 1: 3) … Για να μας συνετίσει ο Κύριός μας, βάζει διδασκάλους τα έντομα. «Πορεύθητι προς τον μύρμηγκα, και ζήλωσον τας οδούς αυτού» (Παροιμ. 6: 6) … Εμείς οι κατώτεροι των ζώων, τα παιδιά του διαβόλου, με την Ανάληψη του Χριστού γίναμε ανώτεροι και από τους αγγέλους.

Πηγή: www.stratisandriotis.blogspot.com

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Τα πέντε δώρα της Αθήνας στον Ερντογάν

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΖΑΜΙ, ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Με πέντε «δώρα», που έχουν ήδη δοθεί στην Αγκυρα, υποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Τ. Ερντογάν στην Αθήνα.
Τα «ελληνικά δώρα», που έχουν ήδη δοθεί στην Αγκυρα, πολύ διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ίσως αποδειχθούν μακροπρόθεσμα, πολύ πιο σοβαρά από τις τρέχουσες «συμφωνίες κορυφής» που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
Αναλυτικότερα:
1 Ο «Καλλικράτης» έφερε τα πάνω κάτω στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, από άποψη πληθυσμιακών αναλογιών, χριστιανών και μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών του Νομού Ξάνθης. Οι αναδιατάξεις του δρουν υπέρ της διαμόρφωσης πλειοψηφικών μουσουλμανικών δήμων τα επόμενα χρόνια, λόγω των αναμενόμενων μεταδημοτεύσεων, αλλά και της σταθερής αύξησης του μουσουλμανικού στοιχείου έναντι της υπογεννητικότητας των χριστιανών δημοτών.
Από τους 4 δήμους του νομού, ο Δήμος Ξάνθης, με 66,4% χριστιανικό και 33,6% μουσουλμανικό πληθυσμό, δεν παρουσιάζει πρόβλημα.
Ο Δήμος Μύκης.Το πρόβλημα παρουσιάζεται στον Δήμο Μύκης, με 100% πληθυσμό Πομάκων, στον οποίο δραστηριοποιείται εντονότατα το τουρκικό προξενείο (σ.σ. έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τουρκικό προξενείο διαθέτει μόνον για «μισθούς» το ποσόν των 15 εκατ. ευρώ).Αντιθέτως, ο Δήμος Τοπείρου παραμένει ως έχει (58% και 42% αντιστοίχως χριστιανοί και μουσουλμάνοι) και παραμένει υπό την επήρεια του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Ξυνίδη. Οι προηγούμενες προτάσεις να ενωθούν στον δήμο αυτό οι περιοχές των Αβδήρων και της Βιστονίδας (σ.σ. όπου η Ν.Δ. είναι «δυνατή») δεν ευδοκίμησαν. Ετσι δημιουργήθηκε ο Δήμος Δημοκρίτου, που συνενώνει τα Αβδηρα, τη Βιστονίδα, αλλά και το άκρως προβληματικό Σέλερο, του οποίου το 90,4% είναι μουσουλμάνοι. Ετσι, για λόγους κομματικούς, αλλά και εσωκομματικούς, ο Δήμος Δημοκρίτου είναι ένας δεύτερος άκρως προβληματικός δήμος με πολύ ευαίσθητη αναλογία πληθυσμού 59% χριστιανοί, 41% μουσουλμάνοι. Ετσι από εδώ και πέρα το τουρκικό προξενείο θα έχει «να παίζει» στην Ξάνθη, όχι με έναν, αλλά με δύο δήμους, εξαρτώντας στην ουσία από τις διαθέσεις του την εκλογή -και ποιων- των χριστιανών υποψηφίων σε τοπικές και όχι μόνον εκλογές.
Οπως είναι φυσικό, ο «Καλλικράτης» (ή Χατζηκαλλικράτης) στον τοπικό πληθυσμό έχει δημιουργήσει σοβαρές έριδες μέσα στο ΠΑΣΟΚ στην περιοχή αυτή, ανάμεσα στους «Σγουριδικούς» και τους «Ξυνιδικούς» του ΠΑΣΟΚ, με δυο λόγια ανάμεσα στο «παλιό» και το «νέο» ΠΑΣΟΚ.
2.Το τζαμί Το δεύτερο ελληνικό «δώρο» είναι η ξαφνική και στη «ζούλα», εν μέσω της «μάχης» με την οικονομική τρόικα, ανέγερση του τζαμιού στον Βοτανικό. Η ανέγερση του μουσουλανικού τζαμιού στην Αθήνα είναι αναμφισβήτητη υποχρέωση του ελληνικού κράτους απέναντι στους μουσουλμάνους κατοίκους της Ελλάδας, ως ευρωπαϊκής χώρας. Η επιλογή όμως της τελικής ανακοίνωσης ανέγερσής του, με κρατικά χρήματα εν μέσω αιματηρών περικοπών των δημοσίων δαπανών, λίγες μόνον ημέρες πριν από την έλευση του κ. Ερντογάν, δίνει όλες τις δυνατότητες στην Αγκυρα να εκμεταλλευθεί το γεγονός και φυσικά να πείσει ότι το τζαμί στην Αθήνα γίνεται πραγματικότητα χάρη μόνον στις πιέσεις και απαιτήσεις της Αγκυρας για όλους «τους Τούρκους αδελφούς της οικουμένης».
Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι στα υλοποιήσιμα τουρκικά σχέδια περιλαμβάνεται η δημιουργία θέσης «οικουμενικού μουφτή», με πρώτο «επιλαχόντα» τον ψευδομουφτή Μέτε, που θα «συνενώσει» τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων.
3 Το τρίτο «δώρο» είναι η εκφρασμένη ελληνική πρόθεση να μειώσει μονομερώς και δραστικά τις δαπάνες εξοπλισμών, χωρίς ανάλογη κίνηση της Αγκυρας, η οποία έτσι και αλλιώς έχει ολοκληρώσει πριν από λίγο καιρό τις παραγγελίες της για τους επόμενους εξοπλισμούς της χώρας.
4.Το Συμβούλιο Η «αυθόρμητη» αποδοχή της Αθήνας στην πρόταση της Αγκυρας απ' τον περασμένο Δεκέμβριο, να δημιουργηθεί το «Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας» με τη στενή συνεργασία 10 υπουργείων από κάθε χώρα, βρίσκει την Ελλάδα με σοβαρό έλλειμμα οικονομικής δύναμης απέναντι στην Τουρκία του κ. Ερντογάν. Η Αγκυρα ενδιαφέρεται πρωτίστως να επιβεβαιώσει τη δύναμή της στην ευρύτερη περιοχή όχι μόνον ως ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά και ως χώρα που ελέγχει σχεδόν απόλυτα τις οδούς μεταφοράς, οδικές και θαλάσσιες, των ενεργειακών υλών προς την Ευρώπη.
5 Η σιωπηλή αλλά έμπρακτη «υποχώρηση» της Αθήνας στο Αιγαίο, από τον 25ο παράλληλο και ανατολικά, με τις μόνιμες τουρκικές υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά του Αν. Αιγαίου, τις μόνιμες σχεδόν 12μηνες δεσμεύσεις περιοχών στο Αιγαίο για τουρκικές ασκήσεις κατά παράβαση του Μνημονίου Παπούλια - Γιλμάζ, την ελαχιστοποίηση των ελληνικών αναχαιτίσεων, γίνεται προσπάθεια να «εξισορροπηθεί» από την «αύξηση» της διμερούς συνεργασίας στον τουριστικό τομέα και τα οφέλη για τα ελληνικά νησιά, τα οποία όμως κατ' ανάγκην θα «προσδεθούν» στην οικονομική τροχιά της Τουρκίας.
Ο Αποστολίδης
Τέλος, είναι άξια απορίας η επιλογή τού κατά τα άλλα καλού διπλωμάτη και πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παύλου Αποστολίδη στη θέση του επικεφαλής της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας στις διερευνητικές επαφές και τούτο γιατί ο κ. Αποστολίδης φέρει και την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank, που έχει εκφράσει μόνιμο ενδιαφέρον για οικονομική συνεργασία στην Τουρκία.