En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ ΙΒ ΛΟΥΚΑ

του π. Νικ. Φαναριώτη - Εφημ. Ι.Ν. Οσ. Λουκά Πατρών στις
18-1-2009 ΛΚ. ΙΖ.12-19
Και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν ΛΚ.ΙΖ.4

Πριν μπούμε στο θέμα, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε θα δεχθούμε:

1)ότι η σωματική λέπρα ήταν αρρώστια χειρότερη από το ΕΙΤΖ .Αθεράπευτη μέχρι το 1941 που ανακαλύφθηκαν οι σουλφαμίδες και

2)η ψυχική λέπρα που είναι η αμαρτία, έχει αναβαθμιστεί εντυπωσιακά, και ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ψυχικά λεπροί σε διάφορα στάδια, από το πρώτο που είναι η καταλαλιά, μέχρι το τελευταίο, που είναι η αχαριστία.

Αν δεν δεχθούμε αυτό δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε στο θέμα μας, μια και δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού η σωματική λέπρα έχει εξαφανισθεί από το 1941. Γιατί όμως με τόση επιμονή να παρουσιάζει η εκκλησία το θέμα της λέπρας ; Γιατί πρέπει να φθάσουμε στο Πάσχα καθαροί. Γι αυτό και η εκκλησία μας προσαρμόζει έτσι την σειράν των Κυριακοδρομίων ώστε αμέσως μετά τα Φώτα μπαίνει η Κυριακή των δέκα Λεπρών (ΙΒ Λουκά).

Διήγησις

Όταν βάδιζε ο Ιησούς στην δημοσιά για να μπει σε κάποιο χωριό εισερχομένου εις τινά κώμην πετάχτηκαν από τις σπηλιές και τα φαράγγια 10 λεπροί άνδρες και από μακριά (έστησαν πόρρωθεν), Και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς . Όταν τους είδε ο Κύριος (ιδών) και διεπίστωσε την αρρώστια τους ,τους έστειλε, έτσι όπως ήταν, στους αρμόδιους (τους ιερείς) και εγένετο εν τω υπάγει αυτούς εκαθαρίσθησαν. Γιατί πόρρωθεν; Γιατί την εποχή εκείνη και μέχρι το 1941 ήταν φοβερή αρρώστια η λέπρα, χειρότερη και από το ε.ι.τς και αθεράπευτη. Η Σπιναλόγκα ήταν στην πατρίδα μας το νησί των λεπρών.

Το θαύμα είναι δομημένο έτσι ώστε να μας οδηγήσει στη οδόν της υπακοής.

1ον Δεν τους εθεράπευσεν αμέσως ο Χριστός, αν και το μπορούσε, αλλά (εν τω υπάγειν), δηλ. εν αγνοία τους.

2ον Δεν τους εθεράπευσαν οι ιερείς .

3ον Τους εθεράπευσεν η υπακοή στις εντολές του Χριστού και της εκκλησίας.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Το αναφέρει ο Λουκάς :

..και πολλοί λεπροί ήσαν επι Ελισαίου του προφήτου εν τω Ισραήλ και ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ειμι Νέεμαν ο Σύρος Γιατί όμως μόνον αυτός θεραπεύτηκε ; γιατί έκαμε υπακοή στον ασκητή . Λκ.Δ27.

Όχι διότι είχε την δύναμιν ο Ελισαίος να θεραπεύει την λέπραν, αλλά γιατί αυτήν την δύναμιν την ειχε η υπακοή και αυτό μεταφέρεται και στην άφεση της ψυχικής λέπρας .δηλ. Την δύναμη της αφέσεως των αμαρτιών δεν την έχει ο Πνευματικός και το εξομολογητήριον αλλά η μετάνοια, και στη συνέχεια η υπακοή πού θα φέρει τα βήματα μας στον πνευματικό κα το εξομολογητήριο.

Την εποχήν Ελισαίου του προφήτου, κυρίαρχον κράτος με ισχυρόν στρατόν ήταν η Συρία. ο αρχιστράτηγος ήταν ο Νεεμάν ο Σύρος , ο οποίος όμως ήταν λεπρός * μια αιχμάλωτος ισραηλίτισσα δούλη της συζύγου του, τον πληροφόρησε για την ύπαρξη του προφήτου που κάνει θαύματα, και θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Συγκινητική είναι η περιγραφή (ένα μικρό τμήμα) του θαύματος

Και επορεύθη και έλαβε Νεεμάν, εν τη χειρί αυτού δέκα τάλαντα αργυρίου και 6χιλίους χρυσούς, και δέκα αλλασσομένας στολάς…και ήλθε Νεεμάν εν ίππω και άρματι και έστη επι θύραις οίκου Ελισαιέ. Και απέστειλε Ελισαιέ άγγελον προς αυτόν λέγων πορευθείς λούσαι επτάκις εν τω Ιορδάνη ,και επιστρέψει η σάρξ σού σοι, και καθαρισθήση.Και εθυμώθη Νεεμάν και απήλθε και είπεν , ιδού είπον ότι προς με πάντως εξελεύσεται και στήσεται και επικαλέσεται εν ονόματι θεού αυτού και επιθήσει την χείρα αυτού επί τον τόπον και αποσυνάξει το λεπρόν ουχί αγαθός Αβανά και Φαρφάρ ποταμοί Δαμασκού υπέρ πάντα τα ύδατα Ισραήλ; Ουχί πορευθείς λούσομε εν αυτοίς και καθαρισθήσομαι; και εξέκλινε και απήλθεν εν θυμώΚαι ήγγισαν οι παίδες αυτού και ελάλησαν προς αυτόν μέγα λόγον ελάλησεν ο προφήτης πρός σε ουχί ποιήσεις; Kαi oτι είπε προς σε λούσε και καθαρίσθητι. Και κατέβει Νεεμάν και εβαπτίσθη εν τω Ιορδάνη επτάκις κατά το ρήμα Ελισαιέ, και επέστρεψε η σάρξ αυτού ως σάρξ παιδαρίου μικρού και εκαθαρίσθη. Δ΄Βασιλ.ε΄14 Και εδώ ακολουθήθηκε από το Πνευμα το Αγιον, η ίδια τακτική, η οδός της Υπακοής . ΩΣΤΕ :

Ο μόνος τρόπος για να καθαριστούμε και να είμαστε καθαροί φθάνοντας στο Πάσχα είναι αυτός που ακολούθησαν οι 10 λεπροί. ΔΗΛ.

1ον Συναίσθησις της αρρώστιας

2ον ΜΕΤΑΝOIΑ και πορεία προς τον Χριστόν κατά την διάρκεια της οποίας γίνεται η θεραπεία.

3ον πορεία προς τους ιερείς , κατά την οποία γίνεται η κοινοποίηση της θεραπείας, και

4ον επιστροφή προς τον Χριστόν όπως έκαμε ο ένας στους 10 για όλη του τη ζωή .Θα τελειώσω όπως άρχισα.

Γιατί τόση επιμονή από την εκκλησία για την θεραπεία της λέπρας μετά από 65 χρόνια, αφού έχει πρακτικά καταργηθεί;__ Γιατί η αμαρτία είναι λέπρα, λέπρα της ψυχής * όλοι οι άνθρωποι είμαστε ψυχικά λεπροί : Θα πω μερικά συμπτώματα, που είναι και τα στάδια της λέπρας της αμαρτίας και ο καθένας μας ας διάλεξη το δικό του: Κάθε θανά- σιμο αμάρτημα είναι και ένα από τα συμπτώματα στα στάδια της ψυχικής λέπρας της αμαρτίας.1ο. Η ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ, 2ο.Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ, 3ο.Η ΜΟΙΧΕΙΑ 4ο.Η ΠΟΡΝΕΙΑ 5ο Η ΑΣΕΛΓΕΙΑ 6ο.ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ. 7ο. Η ΖΗΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΘΟΝΟΣ 8ο.Η ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ και η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ, Κ.Λ.Π.

Και κορυφαία όλων (τελευταίο στάδιο της πνευματικής λέπρας ) η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ που αδικεί ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό τον ευεργέτη μας . Και ο μόνος τρόπος να καθαριστούμε είναι : Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣΑΜΗΝΣημ.: ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, νησί και χωρίον της Βόρειας Κρήτης, της Κοινότητος Ελούντας .Απέχει 15’ από την ακτή. Είχε 257 κάτοικους, Όλους λεπρούς. 154 άνδρες και 103 γυναίκες .Σήμερα είναι τουριστικό αξιοθέατο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου