En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Ιδιοτελείς όσοι αντιδρούν στο κείμενο της "Ομολογίας Πίστεως"


  Ν. Παπαχρήστου , με πληροφορίες από Ανακοινωθέν της Μητροπόλεως Πειραιώς

 
Ιδιοτελείς χαρακτηρίζει όσους αντιδρούν στο κείμενο της "Ομολογίας Πίστεως" ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία, ο οποίος προηγουμένως είχε κάνει γνωστή την απόφασή του να ανακαλέσει την υπογραφή του από το εν λόγω κείμενο. "Αι αιτιάσεις ενοχληθέντων αδελφών μελών του σώματος της Εκκλησίας, δυστυχώς αποβαίνουν ανεπέρειστοι και προσχηματικαί εκ σκοπιμότητος η ιδιοτελείας ορμώμεναι. Και τούτο καταθέτομεν μετά λόγου γνώσεως αναδιφώντες mota mo το ειρημένον κείμενον" σημειώνει ο κ.Σεραφείμ.


Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (συμπρόεδρος εκ μέρους των Ορθοδόξων της Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου Θρθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικών) με επιστολές τους - που δημοσίευσε πρώτο το Amen.gr - καλούν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να λάβουν θέση ΄για το διακινούμενο κείμενο της "Ομολογίας κατά του Οικουμενισμού" δεδομένου ότι η Ελλαδική Εκκλησία εν συνόδω έχει ταχθεί υπέρ του Διαλόγου.


Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς στον Μητροπολίτη Γόρτυνος:

 

Εν Πειραιεί τη 2α Οκτωβρίου 2009
Προς Τον
Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
Κύριον κ. ΙΕΡΕΜΙΑΝ
Εις ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΝ
Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Έλαβον το κοινοποιηθέν ημίν, Υμέτερον Εγκύκλιον Γράμμα από 28/9/2009 προς τους Ιερείς και τις Ι. Μονές της καθ’ Υμάς Θεοσώστου Μητροπόλεως περί αναιρέσεως της Υμετέρας υπογραφής εις κυκλοφορηθέν κείμενον και φιλαδέλφως προάγομαι όπως υποβάλω τη Υμετέρα Σεβασμιότητι τας ταπεινάς μου σκέψεις επ’ αυτού.


Εν τη Αγιωτάτη καθ’ ημάς Αδιαιρέτω Αποστολική και Καθολική Εκκλησία Κεφαλή και Αλήθεια και Ζωή και Οδός και Γνώμων ορθοκρισίας δεν τυγχάνει ουδείς άνθρωπος αλλά Αυτός ο ζων Χριστός, ο εις τους αιώνας παρατεινόμενος. Πάντες δε ημείς αδελφοί εσμέν, κατά τον Γραφικόν λόγον και κατά ταύτα ουδείς αποκλείεται του συμποσίου της πίστεως και του δείπνου του Αρνίου, εφ’ όσον τυγχάνει τιμιώτατον μέλος του Σώματος Αυτού. Δι’ ο, εν τη Θεολογία και τω πολιτεύματι της Εκκλησίας ουδέποτε εμφιλοχώρησε η ιεροκρατία της εκπεσούσης Ρώμης, αλλά αντιθέτως η ευταξία της ιεραρχικής δομής και η αλληλοπεριχώρησις των προσώπων.


Συνεπώς η παρουσίασις υπό αγρυπνούντων αδελφών, κειμένου ορθοδόξου αληθείας και ορθοδόξου προοπτικής, ως είναι η επιγραφομένη «Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού» (συγκρητιστικού) εις ουδέν κωλύει την εύρρυθμον λειτουργίαν του Εκκλησιαστικού βίου, αλλ’ αντιθέτως ενισχύει και ενδυναμώνει αυτόν και επομένως αι αιτιάσεις ενοχληθέντων αδελφών μελών του σώματος της Εκκλησίας, δυστυχώς αποβαίνουν ανεπέρειστοι και προσχηματικαί εκ σκοπιμότητος η ιδιοτελείας ορμώμεναι. Και τούτο καταθέτομεν μετά λόγου γνώσεως αναδιφώντες mota mo το ειρημένον κείμενον.


Ατυχώς οι ενοχλούμενοι, στρεβλώνουν τα εν αυτώ διαλαμβανόμενα και πειρώνται όπως εμφανίσουν αυτό ως δήθεν αντιτασσόμενον εις τα Πανορθοδόξως συμφωνηθέντα και αποφασισθέντα περί της διεξαγωγής διαλόγων μετά της ετεροδοξίας. Εν τω κειμένω στηλιτεύεται όχι ασφαλώς η Πανορθόδοξος απόφασις περί διεξαγωγής διαλόγων μετά των υπό του βυθίου δράκοντος συλληθέντων συνανθρώπων, αλλά η κατά την διεξαγωγήν αυτών δια πράξεων η παραλείψεων απομείωσις της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας.


Κατακλείων αδελφικώς εύχομαι όπως ειρηνεύετε εν πάσι.      
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Πηγή : www.amen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου