En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Μακαρισμοί ( Εισαγωγή)
Kατά  Ματθαίον  Ευαγγέλιον
Κεφάλαιο  5oν1ος  Μακαρισμός  Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ότι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
2ος  Μακαρισμός  μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
3ος  Μακαρισμός  μακάριοι  οι πραεῖς,  ὅτι αὐτοὶ  κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
4ος  Μακαρισμός  μακάριοι  οἱ  πεινῶντες  καὶ  διψῶντες  τὴν  δικαιοσύνην, ὅτι  αὐτοὶ χορτασθήσονται
5 ος  Μακαρισμός  μακάριοι  οἱ  ἐλεήμονες,  ὅτι αὐτοὶ  ἐλεηθήσονται
6 ος..Μακαρισμός οἱ  καθαροὶ  τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.
7 ος  Μακαρισμός  μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
8 ος  Μακαρισμός μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
9 ος Μακαρισμός μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ·


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1ος Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα, γιατί δική τους είναι η βασιλείατων ουρανών.
2ος Μακάριοι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν.
3ος Μακάριοι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.
4ος Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν.
5ος Μακάριοι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν.
6ος Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.
7ος Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα κληθούν γιοι Θεού.
8ος Μακάριοι οι καταδιωγμένοι εξαιτίας δικαιοσύνης, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.
9ος Μακάριοι είστε, όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πούνε κάθε κακό πράγμα εναντίον σας, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου.


  
Πρόλογος
Αυτή  η  σειρά  που  αρχίζουμε  τώρα  είναι  οι Μακαρισμοί  του Κύριου. Όταν  ανέβηκε  ο  Κύριος  εις  το  όρος,  έκαμε  την  περίφημη  ομιλία  Του, που  περιέχεται  στα  τρία  κεφάλαια  τού  Ματθαίου  δηλαδή  το  Ε’,  ΣΤ’, και  Ζ’.  Εκεί,  στο  Ε’  Κεφάλαιο του  Ματθαίου,  στην  αρχή, είναι ένα  κείμενο  9  περίπου  ρητών, που  ανάμεσα  στα  ρητά  του  Ευαγγελίου πήρε  το όνομα  «Μακαρισμοί». Σε κάθε  έναν  από  αυτούς, και στο σύνολο τους τους,  αναφέρονται  οι  εντολές  του  Χριστού, για  τις  οποίες  θα μιλήσουμε.

Εδώ  θα  παρατηρήσουμε  προκαταρκτικά, ότι  όταν  ανέβηκε  ο  Κύριος  εις  το  όρος  και  έκαμε  την  περίφημη  ομιλία  Του,  πρώτα  εκήρυξε  το  κείμενο  των  Μακαρισμών,  και  εκεί  έκλεισε  το  σύνολο  των  εντολών  Του, τις  οποίες  εάν  ποιούμε  εν  μετανοία  όσο  αμαρτωλοί   και    αν  είμαστε,  (αλλά  όχι  διεστραμμένοι), γινόμαστε  συνοδοιπόροι  του  εν  τώ  Σταυρώ  και  έτσι  σωζόμαστε. Το  επίτευγμα  του  να  εισέλθει  κανείς στη Βασιλεία,  επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας  το  «μετανοείτε»  που  ήταν  η  πρώτη  λέξη με  την  οποία  άρχισε  τα  κηρύγματα  Του  ο  Ιησούς  (Ματθ. Δ’.17 ),  όπως  και  ο  Πρόδρομος  (Ματθ .Γ.’ 2):  «Από  τότε  άρχισε  ο  Ίησούς  να  κηρύττη  και  να  λέγει,  μετανοείτε, ήγγικε  γάρ  η  βασιλεία  των  ουρανών.»

Η  είσοδος  εις  την  Βασιλεία  εξαρτάται  από  την  τήρηση,  των  9 εντολών  των  Μακαρισμών,  οι  οποίες  είναι οι  εντολές  του  Χριστού,  και από την  συνεχή  μετάνοια  των   παραβάσεων  μέχρι  τέλους  της  ζωής  μας, καθώς  ο  Κύριος είπε  «μετανοείτε»  και  όχι  μετανοήστε απλώς.

 Εισαγωγή


Αν  θέλουμε  να  συμπτύξουμε  την  πραγμάτωση  του  τελείου πνευματικού  ανθρώπου,  όπως τη θέλει  ο  Χριστός,  θα  έπρεπε  να  ζούμε τους  εννιά  μακαρισμούς. Το  λόγο  αυτό  τον  εκφώνησε  ο  Κύριος σε ένα λόφο  και  ονομάζονται  «Μακαρισμοί»  γιατί  προτάσσεται  η  λέξη «μακάριος» σε κάθε φράση. Αν βιωθούν  οι εννέα  προτάσεις   με  τις  όποιες  αρχίζει  ο  Κύριος  την  Επι  του  Όρους ομιλία Του, τότε γίνεται ο άνθρωπος ευτυχισμένος δηλαδή μακάριος. Τι σημαίνει όμως μακάριος; Παράγεται από τη λέξη «μάκος» (με περισπωμένη) που σημαίνει μάκρος, μέγας, πολύς, επίσημος, ισχυρός, ικανοποιημένος, ευτυχής. Και η μακαριότητα ανταποκρίνεται στο βαθύτερο πόθο της ευτυχίας. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι ευτυχής, αλλά έχασε αυτή τη δυνατότητα λόγω της αμαρτίας και ο Χριστός έρχεται να αποκαταστήσει αυτή τη μακαριότητα και να μας δώσει τη Βασιλεία του Θεού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου