En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Ζ. ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Μτθ. Θ 27-35.


του π. Νικ. Φαναριώτη - Εφημ. Ι.Ν. Οσίου Λουκά Πατρών για την 31-7-11.

((και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς  λέγων  οράτε μηδείς γινωσκέτω)).

Ακολουθούμε την δημόσια ζωή του  Χριστού με την οδηγία των Πατέρων και  φθάσαμε στην 7η Κυρ. του Ματθαίου. Και ο κύριος σκοπός αυτής της Κυριακάτικης διαδρομής είναι να μας διδάξει ((υμίν υπολιμπάνων υπογραμμον ινα επακολουθησητε τοις ίχνεσιν αυτού)) Α Πετρ.Β21. Δηλαδή  όπως το παράδειγμα του εκατόνταρχου αφ΄ ενός ,και αφ΄ ετέρου, να μας προφυλάξει από τα βλαβερά, όπως του  Φαρισαίου… ((όσα γαρ προεγράφη εις  την ημέτεραν διδ/λίαν προεγράφη…))  Ρωμ. ΙΕ4 ,και αυτό κάνει  και σήμερα .

Σήμερα θα δούμε ένα θαύμα με περίεργες για μας συνθήκες  Όταν θεράπευσε τους δυο τυφλούς, τους έδωσε εντολή να μην το μάθη κανείς και ενεβριμήσατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων οράτε μηδείς γινωσκέτω το περίεργο είναι ότι αυτό που ζητούσε ήταν ανεφάρμοστο και φυσικά το ήξερε ο Χριστός Ήθελε όμως να διδάξει  εποπτικά την αποφυγήν  ενός  από  τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα:  της  κενοδοξίας.

Τι είναι η κενοδοξία

Σε μας είναι γνωστή με το όνομα  επιδειξιομανία  ή ανθρωπαρέσκεια :  τι θα πει ο κόσμος . Δηλαδή μια ικανοποίησις, μια ευχαρίστησις, μια ηδονή που νοιώθει ο άνθρωπος όταν επιδεικνύει τα αγαθά του. Είτε πραγματικά, είτε φανταστικά, τις  επιδόσεις  του. τα κατορθώματα του υλικά ή πνευματικά, τα αξιώματα του …((ξέρεις ποιος είμαι γώ !)) :νεκροταφείο είμαι εγώ κύριε για να ξέρω ποιος είσαι;  (εισπράκτορας στον δύστροπο επιβάτη).

Γιατί είναι κακό

Κενόδοξος εστίν ειδωλολάτρης πιστός, Θεόν μεν τώ δοκείν σεβόμενος, ανθρώποις δε, και ου Θεώ  ευαρεστείν βουλόμενος. Ιω ΚΛΙΜ. Λ. κα΄. Δηλ. Δείχνει  ότι  σέβεται τον Θεόν στην θεωρία, αλλά στην πράξη θέλει να ευαρεστεί στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν.
Μη πείθου τω λικμήτορι ,τω προς ωφελείαν  δήθεν των ακουόντων τας αρετάς θριαμβεύειν σε  υποβάλλοντι. ουδέν ούτως ως ταπεινόν και ανόθευτον ήθος και λόγος ,τους ορώντας οικοδομήσαι δύναται. ΙΩ. ΚΛΙΜ. Λ. κα΄

1ΟΝ. προσβάλλει  .Όλους τους ανθρώπους και τους άγιους   ακόμη. Από την κούνια ως τον τάφο. Είναι το πρώτο και τελευταίο πάθος.                                                                            

2ΟΝ .Αλλά κυρίως τους προικισμένους με τάλαντα και αγαθά ,υλικά και πνευματικά οι διαφθορείς γνωρίζουν πως ευκολότερα διαφθείρουν μια πολύ  εύμορφη κόρη η αλεπού ο κόρακας και το τυρί, γιατί ποντάρουν στην κενοδοξία της .Κανείς δεν την έχει αποφύγει, μοιάζει σαν το τριβόλι.
νηστεύων κενοδοξώ και καταλύων ίνα μη γνωσθώ, ως φρόνιμος πάλιν κενοδοξώ λαμπρά περιβεβλημένος, ηττώμαι ταύτη και  ευτελή εξαλλάσσων, πάλιν κενοδοξώ λαλών, ηττώμαι και σιωπών ,πάλιν ηττήθην  ως αν ρίψεις την τρίβολον ταύτην, ορθόν το κέντρον ίσταται)) Ιω, ΚλΙΜ. Λ. κα΄.

3ον. από φιλόσοφο μέχρι αγράμματο. Πλάτων  και Διογένης : ((πατώ τον Πλάτωνος τύφον  έλεγε ο Διογένης, ποδοπατώντας την σκιάν του Πλάτωνος , και η απάντησης ετέρω γε τύφω)).  Στα αρχαία τύφος  λέγεται η Κενοδοξία.

4ον. από κούνια μέχρι τον τάφο και το νήπιο στην κούνια…και τον γέροντα στον τάφο. ((επιτηρεί και μέχρι μνήματος την ανοαίαν ανθούσαν ευρήσεις  εν ιμάτιοις και μύροις και προπομπή και αρώμασι και ετέροις )) :  στεφάνια,  κενοτάφια, μνημόσυνα μεγαλοπρεπή…

5ον ..από εγκρατή μέχρι ράθυμο.  Οι νεόπλουτοι καυχώνται για την κουζίνα τους Και οι εγκρατείς για τις νηστείες και τα τριήμερα.

6ον. από φιλάργυρο μέχρι δωρητή  Οι φιλάργυροι για το χρυσάφι τους  και οι δωρηταί για τις ευεργεσίες τους . Παράδειγμα :
Δεσπότης στην Αφρική  έγραψε στους εμπορευόμενους πλούσιους  γαιοκτήμονες  της περιοχής να τον ενισχύσουν να κτίσει ένα σχολείο για τα παιδιά τους .Απάντηση 700 Δολάρια, Δεν έφθαναν να κτίση ούτε τη σκάλα !. Δεύτερο έγγραφο: Θα εντοιχισθή αναμνηστική πλάκα με τα ονόματα των δωρητών κατά σειράν προσφοράς . Απάντ. 500.000 $ σε μια εβδομάδα.
Το σχολείο κτίσθηκε Αγιασμός ,αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας. Όλοι παρόντες  διάβασαν τα εξής :Το θαυμάσιο τούτο σχολείο εκτίσθη χάρις στην ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ των κάτωθι δωρητών: και ακολουθούσαν τα ονόματα.

Ζούμε μέσα στην καταναλωτική κοινωνία ,την επιλεγόμενη κοινωνία της αφθονίας. Με τους   λίγους να έχουν άφθονα και τους πολλούς να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το πρόβλημα της κοινωνίας αυτής είναι ότι ο διάβολος κατάφερε να  της αναβαθμίσει την κενοδοξία και να την κάνει Κύριο σκοπό της ζωής (από την κούνια ως τον ΤΑΦΟ). Με άλλα λόγια κολυμπάμε μέσα στην Ανθρωπαρέσκεια, την επίδειξη ,τι θα πει ο κόσμος,  ξέρεις ποιος είμαι γω….

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την χριστιανική κοινωνία της  ενορίας  Όπως το είπε ο Παύλος : Όποιος  χριστιανός  και τώρα ακόμη,  προσπαθεί  να αρέσει στους ανθρώπους του  Κόσμου ,δεν μπορεί να είναι δούλος του Χριστού, και πολίτης της βασιλείας .((ει  έτι ανθρώποις ήρεσκον, Χριστού δούλος ουκ αν ήμην)). ΓΑΛ.α΄10.
Ο λαός του Θεού που έχει  Πνεύμα Άγιο, το έχει  και αυτό καλύψει : Δεν μπορείς  να έχεις και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα  ακέρια.
Τώρα ποιος είναι ο σκύλος, είναι κάτι που ο καθένας πρέπει να το βρει μόνος του.

Ο έχων ώτα  ακούειν ακουέτω.

ΑΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου